# Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực File mẫu  
1 Thủ tục đăng ký giấy khai sinh Mức độ 4 Hành chính Tải về
2 Thủ tục đăng ký kết hôn Mức độ 1 hành chính