A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại Chợ trung tâm xã Ngọc Bay

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các lô (thửa) đất tại Chợ trung tâm xã Ngọc Bay gắn với phát triển khu dân cư, phát triển thương mại dịch vụ, phát triển quỹ đất để đấu giá, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã

 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng các thửa đất tại Chợ trung tâm xã Ngọc Bay gắn với phát triển khu dân cư, phát triển thương mại dịch vụ, phát triển quỹ đất để đấu giá, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về tính pháp lý, sự chính xác của số liệu giá trong hồ sơ trình, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có trách nhiệm tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính hiệu quả đất đai, công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không làm thất thoát ngân sách, lãng phí tài nguyên đất đai. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất phải được sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. 3 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum triển khai thực hiện theo đúng quy định. Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
Tháng 06 : 94
Tháng trước : 218
Năm 2024 : 764